Вътрешен контрол

Служителите от сектор „Вътрешен контрол и нормативно съответствие“: Това са хората, натоварен с надзора, наблюдението и проверките свързани с изпиране на пари. Те трябва да бъдат обучени за техниките и рисковете свързани с търговските операции, промените в нормативната база, международните регулации, разкритите типологии и методи, както и тяхното въздействие върху звената на институцията.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефон

Относно

Вашето съобщение