Вътрешно счетоводство

Служителите от сектор „Вътрешно счетоводство“: Тези служители също се нуждаят от специално обучение, посредством Фондация Правител с цел по-пълно обхващане на рисковете свързани с операциите реализирани в паричен салон, операции по парични трансфери и търговското финансиране.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефон

Относно

Вашето съобщение