За нас

Целта на Фондация ПРАВИТЕЛ е създаване на условия за намаляване на престъпността и повишаване гражданската отговорност в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Основната цел на Фондацията е повишаване грамотността и образоваността на българските граждани по всички въпроси свързани с необходимостта за откриване и превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Фондацията има активна позиция на непримиримост към дейностите свързани с реално или потенциално възможно изпиране на пари в политически, икономически и правен аспект.

Za nas

Понякога ни се струва, че престъпността е някакъв вид „политически футбол“, в който както „левите“ така и „десните“ политически организации са ужасени от привидно „меките“ полицейски и законодателни мерки по въпроса. Но след всичките политически усилия, или по скоро само видими усилия, нивото на престъпността продължава да расте. Очевидно нещо трябва да се направи. Но какво? Дали е настъпил моментът да се преразгледат корените на наказателното правосъдие като система, дали властта е способна да се справи с нарастващите нива на насилие, как да се възстанови общественото доверие в способността на обществото да се защитава? Това са не само български, но общочовешки въпроси и Фондация Правител изразява своята категорична и активна позиция.