Какво?

Изключителната динамика на развитие на финансовите пазари и непрекъснатите финансови иновации налагат на правителствените регулатори да разширяват определението за „изпиране на пари“. В днешно време специализираните органи определят „изпирането на пари“, като дейности обхващащи всяка финансова транзакция която генерира актив или стойност, като резултат от незаконен акт (включително корупция, укриване на данъци, невярно или подвеждащо счетоводство). В резултат незаконната дейност по изпиране на пари, може да бъде потенциално практикувана от физически лица, малки или големи ръководители на предприятия, корумпирани държавни служители, специалисти на свободна практика или търговци. Обикновено, тези групи включват членове на организираната престъпност като наркопласьори, босове на мафията, ръководители на култови или религиозни секти, терористи или корумпирани администратори, свързани чрез сложни мрежи от фиктивни фирми със седалища в офшорни данъчни убежища. През съвременния етап на икономическа криза не рядко се наблюдават процеси на опит за превес на престъпния капитал над капитала, извлечен от легалната икономика. Това определено води до повишен интерес на гражданите към всички дейности на реално или потенциално възможно изпиране на пари и търсене на реална отговорност в политически, икономически и правен аспект. Вярваме в способността на гражданското общество да отстоява ценностите на демокрацията и свободата!