Как?

Фондация Правител провежда обучение с цел превенция използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. В рамките на наличните ресурси, Фондацията помага за включване в стажантски програми и практики. В програмите на Фондация Правител могат да се включат единствено хора с опит или студенти в завършващата фаза на своето следване. Фондацията изисква кандидатите за обучение да притежават конкретна правна или финансова подготовка, личностна мотивация, професионална етика и интегритет. Съобразно наличните ресурси, Фондация Правител извършва консултации, дейности по доброволно разрешаване на спорове, изготвя правни и икономически експертизи.

Заповядайте да се запознаете с нашите лекции и програма.