Контрол и правораздаване

Обучение на служители от надзорни, контролни и правораздавателни органи: тези служители имат необходимост да се запознаят с един мултидисциплинарен подход при реализация на обществената значимост и социалната отговорност на борбата с организираната престъпност и тероризма. Фондация Правител помага за оценка на насоките за реализиране на пълноценно нормативно съответствие в борбата с прането на пари. Представените специфични методи и техники за икономическо разследване, финансов одит, надзор и управление, осигуряват добра база за оценка нивото на изпълнение на изискванията на съответното европейско законодателство и приложимите международни стандарти.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефон

Относно

Вашето съобщение