Нормативно съответствие

Служителите, конкретно натоварени с задачите по превенция на изпирането на пари във финансовата институция: Това са хората, които разработват и осъществяват програмата за противодействие на изпирането на пари. Те не се нуждаят от обща информация по темата, затова Фондация Правител им дава специализиран подход, за откриване на динамиката и промените в поведението на клиентите, които оказват влияние върху дейността на институцията и правилния начин за управление на риска.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефон

Относно

Вашето съобщение