Работа с клиенти

Специалистите, които пряко контактуват с клиенти: Това е първата линия на отбрана срещу прането на пари във финансовата институция. Тези специалисти трябва да имат задълбочени знания и практически умения в това защо усилия в борбата срещу прането на пари са важни, какво те трябва да направят, за да бъдат бдителни. Фондация Правител помага не само с един по-общ курс за значението на темата, но и предоставя допълнително знание по специфични процедури свързани с вид стока, вид държава, вид търговка дейност, вид търговец и търговско поведение. Например за експертите от отделите свързани с кредитна дейност наблягаме на потенциала за злоупотреби с кредитните продукти при реализирането на една търговската сделка. Фондация Правител помага на тези служители да разкрият потенциалните ситуации при които може да има изпиране на пари и как те трябва да реагират при такива условия. За експертите в сектор парични преводи, Фондация Правител дава възможност да се запознаят с допълнителните изисквания, наложени от отделни държави и юрисдикции. Паричните преводи от и за фирми регистрирани в офшорни зони винаги носят повишен риск и служителите трябва да знаят как да постъпят правилно, особено при търговски сделки, които попадат под типологиите, които изискват разследване и докладване.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефон

Относно

Вашето съобщение