Управителен съвет

Висшият ръководен състав и борда на директорите на финансовата институция: въпросите свързани с прането на пари и свързаните с това опасности трябва да бъдат редовно и старателно обсъждани на най-високо ниво във всяка финансова институция. Важно е хората отговорни за нормативното съответствие да имат пряк контакт и силна поддръжка от страна на мениджмънта. В това отношение Фондация Правител дава обосновка за нужните разходи и инвестиции, както и до известна степен помага за отриване на възможности за реализиране на нови продажби. Това е обективен критерии за оценка на риска, свързан с репутацията на институцията.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефон

Относно

Вашето съобщение