За нас

Целта на Фондация ПРАВИТЕЛ е създаване на условия за намаляване на престъпността и повишаване гражданската отговорност в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Основната цел на Фондацията е повишаване грамотността и образоваността на българските граждани по всички въпроси свързани с необходимостта за откриване и превенция на изпирането на пари и ...

Изпиране на пари

Борба срещу изпирането на пари – Anti Money Laundering (AML) Изпирането на пари е процес на превръщане незаконно получените приходи (т.е. „мръсни пари“) в законни (т.е. „чисти“). Изпирането на пари е метафора използвана от законодателните институции и от правораздавателните органи, за да се обобщи практиката на извършване на специфични финансови транзакции, с цел да се скрие самоличността, източника...

Обучения

Основната роля на Фондация Правител е в реализиране на гъвкаво, адекватно и професионално обучение.Тук представяме основните нужди от обучение за служителите от финансовата индустрия, но необходимостта от знания и умения по откриване и предотвратяване на пране на пари е необходимо за служителите от застрахователната...